söndag 15 juli 2018

Starka ben

Lördag

A. E4M i 24min

5 back squat 130kg

Ganska lätt

B.E4M 12min

5,5,10 rdl bred stance smalt grepp 100kg

C. Push press

83x2x2 83x4 80x4 80x5

Tappat ansatsen, fokus på att hitta den. Spänn upp, hitta mitten av foten som i ett hopp.

D. E4M 16min

20m slädinhalning 60kg
8 breda strikta TTB
10 hantelpressar på boll 22x2
10/10 Utåtrotation 10kg

Inga kommentarer: