söndag 24 juli 2016

Tre dagar till

Fredag

A.Ryck upp till 83kg

Så ovant, kroppen off efter småbarnshäng.

B.pushpress

75kgx3x3

C.marklyft

120x3x3

D. Back squat

110x3x3

Allt kändes så stelt

Lördag

A.snatch

Lätt 85

B.C&J
85 100 105x1x3 108

108 bäst

C1.marklyft

110x5x2

C.2 press bakom nacken

45x5x2

D1.front squat

80x5 90x5

D2.bat wings

4kgx5-10sekunderx5x2

E.E3M i 15min

40kg slädsprint

19-25 sekunder, usch vilken syra framlår och säte

Söndag

A. Ryck

70x2 75x2 80x2

B1.marklyft

110x5 120x3 133x2

B2. press bakom nacken

45x5 50x3 58x2

C.front squat

90x5 100x3 110x2

D.Vartannat varv i tre varv med Jenny, ca 2:40min per varv

35m oh walk 24x2
35m front rack walk
70m farmers
30 sekunder hollowInga kommentarer: