torsdag 10 augusti 2017

stöttisdag och rycktorsdag

Tisdag

A.Stöt

100kgx1x2 105kgx1 110kgx1 115kgx1x2 vändning

Vänding, upprätt start, tryck hela vägen, dra bak

Jerk, tappat lite igen, spänn upp bröstet hela vägen till svank, gå djupt och snabbt iansats.

B.Front squat

120kgx1 128kgx1 131kgx1 PR utan bälte

C.3x

50m front rack walk 24kgx2
10/10 bss 28kg
8 hantelcurl 14kg
10 hantellyft hela vägen 4kg

Bra pump

Torsdag

A.Ryck

85kgx1x2 90kgx1 93kg misss 85kg 88kg 91kg miss 85kgx1x2 88kgx1 91kg miss 91kg

Starta en knäböj, öka trycket i knäböjen efter knäna.

B.PC+Jerk

90kg 100kg 105kg PC 105kg

C.Snatch panda pull

105kgx2x3

D.Snatch arm pull

60kgx10x3

Inga kommentarer: