måndag 11 mars 2019

Försiktig start

A.Snatch

70kgx2 75kgx2x3 80kgx2

Bra under förtusättningarna, krama loss från golv med framfot och bröst, tryck med benen efter knä nära

B.Clean and jerk

90kg 100kg 105kgx1x3

Tungt, bröst över framfot nära kroppen, jerk svår uppp med bröstet ned och förbi huvudet

C.Back squat

hitta något görbart runt 110kg

D.4x

NSW HSPU 20cm 10 reps 2 abmat +1 cm 2 set 10 reps 1 abmat och 2 cm sista setet 7 reps endast 2cm under huvudet
6breda RDL 90kg


Inga kommentarer: