lördag 12 november 2016

Typiskt veckan innan tävlingspass

HRV oklar, bytt telefon

Träning

A. Snatch

70 75 80 85 miss 90 80 85 90 Efterpress 80 85 80 85

B. Snatch pull

100x3

Lätt

C. 3x

Hantellyft i sidoplanka 4kgx10
Standing bird dog 12kg 30 sekunder

Inga kommentarer: